lördag 11 augusti 2012

SLÄTROCKA

slätrocka

raja batis

kännetecken:lång nos.yngre djur med spridda,stora taggar vid ögonen och 12-28 stora taggar i en rad på stjärten.äldre djur tappar ofta dessa taggar och får istället en rad på var sida om stjärten.ibland ses djur med alla tre raderna.arten är mycket variabel.maxlängd på 280 cm, 110 kg,vanlig längd är 1-1,5 meter.lever på på blandbottnar från 100-600 meters djup.yngre stättrockor på grundare vatten.födan består utav alla slags bottendjur med tilltagande ålder särkilt fisk.parning sker under våren och äggläggningen under sommarens lopp.äggen är mycket stora,nylagda är dom grönaktiga,efter en tid mörkbruna.äggen kläcks efter 2-5 månader beroende på tempraturen i vattnet.könsmogna vid ca 150 cm längd och en ålder på 11 år..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar