onsdag 15 augusti 2012

MAKRILL


makrill
scomber scombrus


makrill är en art i familjen makrillfiskar som blir 30 till 60 centimeter lång, kan väga upp till 3 kg och blir runt 20 år gammal. Makrillen finns i Atlanten vid Nordamerikas kust, i Nordsjön, i Medelhavet och i Svarta havet. Den gör regelbundna lek- och näringsvandringar. På vintrarna lever makrillen i Nordsjöns och Atlantens djupare vatten. Under april och maj vandrar den in i bland annat Skagerrak och Kattegatt för att leka. Efter leken stannar den kvar i dessa vatten för att till hösten vandra tillbaka till de djupare vattnen i Atlanten.
Makrillen har små fjäll, två långt skilda ryggfenor samt fyra till fem bifenor bakom andra ryggfenan och analfenan. Ryggens svarta tvärband sträcker sig något ned mot sidolinjen. Färgen övergår från den mörkgröna ryggen (även blå rygg förekommer) till ljusgrön mellan de svarta tvärfläckarna och därefter i en skiftning av pärlemor och guldglans till den rent vita buksidan. Saknar simblåsa och kan därför dyka obehindrat. Makrillen äter huvudsakligen plankton men också rom från andra fiskarter. Födan utgörs dels av kräftdjur och andra mindre havsdjur, dels av fiskyngel och smärre fiskar. Själv utgör makrillen ett eftersökt byte för många rovfiskar och andra djur som hämtar sin föda ur havet.
Makrillen blir könsmogen vid 3-4 års ålder. Vid leken samlas de vid ytvattnet. Honan kan producera upp till 1 miljon ägg vilka läggs återupprepande under natten. Äggen är 0,9 till 1,4 mm och kläcks efter 5 till 7 dygn. Larvrerna vandrar med strömmarna fram tills 0,5 års ålder då den blir aktiv. Efter 5 år har makrillen nått en längd på 35 cm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar