torsdag 9 augusti 2012

SJÖTUNGA


tunga
Solea solea

kännetecken:blindsidans näsöppningar är små och sitter långt ifrån varandra.bröstfenan är nästan lika lång som den på ögonsidan och med ca 10 fenstrålar.ögonsidans bröstfena svart på den yttersta halvdelen. dom blir sällan större än 50 cm maxlängden ligger på 60cm upp till 3 kilo och den blir ca 20 år gammal.den lever från grunt vatten ner till ca 150 meters djup på mjuk slambotten eller sandbotten.den leker i apr-jun.antale ägg är ca 150000.dessa kläcks på ca 10 dagar efter 4-6 veckor förvandlas de  fritt simmande larverna till små plattfiskar,som slår sig ner på grunt vatten längs kusterna.den är könsmogen vid 3-5  års ålder och har en längd på 25-35 cm och honorna är störst.tungan är ett nattdjur som letar på botten eftersmå kräftdjur och tunnskaliga musslor,maskar som den med hjälp av lukt och känsel knutet till ett skägg av känselpappiler runt käkarna på blindsidan..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar