måndag 6 augusti 2012

SANDSKÄDDA


sandskädda

Limanda limanda.


kännetecken:munnen är ganska liten sidolinjen gör en kraftig båge över bröstfenan.ögonsidans fjäll är sträva.den blir sällan större än 40 cm och ca 1 kg.den lever på sandbotten och mjukbotten på 5- 150 meters djup.men har fått en del på mindre djup än så!!leker under ja-aug leken äger rum runt hela dess utbredngsområde  helst nära botten på 20-50 meters djuplägger ca 100000 ägg som kläcks efter 3-12 dagar.lever till en början pelagiskt tills dom är ca 1,5 cm då förvandlingen börjas och dras ner till botten på 6-70 meters djuptillväxten varierar efter platsen men är i stort sett långsam.hanarna blir könsmogna runt 2-3 års ålder och är då ca 15-20cm.honorna ofta vid 3-5 års ålder och är då 20-25 cm.sandskäddans föda bestårbortsmaskar,kräftdjur,ormstjärnor,små sjöborrar,snäckor och musslor och även smörbult o tobis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar