tisdag 7 augusti 2012

PIGGVARpiggvar

psetta maxima

kännetecken: kroppen är nästan helt cirkelrund.ögonsidan utan fjäll men med stora benknölar över hela sidan.sällan över 50 cm för hanar 70 cm för honor och dom blir ca 15 år.maxlängd ca 100 cm 25 kilo. dom lever på ca 20-70 meters djup på sand, ste, eller blandbottnar.födan består främst av bottenfisk,men också av större kräftdjur och musslor.piggvaren leker då den är 3-5 år gammal nån gång i april-augusti,på 10-40 meters djup i större delar av utbredningsområdet lägger 5-15 miljoner ägg kläcks efter 7-9 dagar och ynglen är pelagiska tills de är ca 25mm och sen drar de sig neråt botten på grunt vatten.hanarna blir könsmogna när dom är bara 15 cm och honorna vid 20 cm.märkligt nog tycks det överallt finnas stort överskott på hanar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar