fredag 24 augusti 2012

GLYSKOLJA

glyskolja
Trisopterus minutuskännetecken:Glyskoljan blir upptill 30 centimeter lång och kan nå en vikt av 0,3 kilogram. Fisken är tämligen slank, ljusbrun på ovansidan, mer silverfärgad på sidorna till rent vit på buken. Den har 3 ryggfenor och 2 analfenor som, till skillnad från hos skäggtorsken, som den liknar, ej möts vid basen. Den har en tydlig skäggtöm under hakan.
Glyskoljan lever i mindre stim på 15-250 meters djup nära botten. Ungfiskarna lever i grundare vatten.
Glyskoljan lever på bottenlevande kräftdjur, blötdjur och mindre fiskar.
Den kan bli upp till 5 år gammal, dock sällan mer än 3 år.Glyskoljan leker under vår och tidig sommar på 50-100 meters djup. I Medelhavet kan leken börja redan under vintern. Ägg och yngel är pelagiska. Den blir könsmogen vid omkring 1 års ålder.Den lever i östra Atlanten från Sydnorges kust, runt Brittiska öarna, i Skagerrak och söderut längs Nordafrikas kust till norra Marocko. Glyskoljan finns även vid den norra Medelhavskusten. Även vid Danmark och Västsverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar