fredag 10 augusti 2012

HÄLLEFLUNDRA

hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus


kännetecken: kroppen är slank och den store munnen slutar mitt under högra ögat.sidolinjen med kraftig båge över bröstfenan.fjällen är släta.sällan över 200 cm för honor och 150 cm för hanar och en ålder på ca 30 år maxlängd ligger på ca 400 cm med en maxvikt på ca 350 kg.hälleflundran är en kringströvande bottenfisk 50 till 1800 meters djup.den trivs när det är ca 3-10 gader.den lever på både mjuka och hårda bottnar och vandrar ibland pelagiskt.leker nära botten i djupa fjordar och på kontinentalbranterna i dec-april.antalet ägg är stort och ligger på 1,5-3,5 miljoner.äggen håller sig svävande på ganska djupt vatten tills kläckningen som sker efter 9-16 dagar dom lever av plankton tills de är ca 3,5 cm och börjar förvandlingen.när de är 5.7cm ,söker dom sig ner till botten på 30-100 meters djup.födan består till att börja med alla slags bottendjur medelstora hälleflundror äter djuphavsräckor,krabbor,tobis,lodda,simpor,och ringbukar.stora hälleflundror är glupska rovfiskar på de djupare delarna av fiskebankarna och tar torsk kungsfisk,kolja mm.och dom fångas inte bara vid botten utan ofta uppe i vattnet.honorna växer betydlig snabbare än hanarna.könsmognad nås vid 7-18 år vid denna ålder så är honorna ca 135cm och 35 kilo.hanarna 110 och 20 kilo.efetr leken kommer hälleflundrorna in på grunt vatten där det finns fler fiskar att äta..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar