tisdag 20 november 2012

FLÄCKIG HAVSKATT

fläckig havskatt
Anarhichas minor


kännetecken:Den fläckiga havskatten har en avlång kropp med ett stort huvud. Kroppen är ljust gulbrun till gråbrun med flera mörkare fläckar. Även den långa ryggfenan är fläckig. Den något ljusare buken är dock fri från fläckar. Käkarna har samma kraftiga muskler och krosständer som hos övriga havskattfiskar. Den kan bli upp till 180 centimeter lång, och väga upp till 26 kilogram. (Fiskerekordet lyder på 27,9 kilogram.Den fläckiga havskatten är en solitär bottenfisk som föredrar sand- och dybottnar på upptill 600 meters djup. Den lever främst på musslor, snäckor, sjöborrar och kräftdjur.Den fläckiga havskatten leker under våren, då honan kan lägga upp till 50 000 ägg i klumpar på bottnen. Ynglen är pelagiska i några månader.
Fisken lever huvudsakligen i norra Atlanten från Nova Scotia, södra Grönland, Island och Färöarna längs norska kusten till Vita havet i nordöst och Bergen i söder.
Den fläckiga havskattens utbredningsområde sträcker sig ungefär mellan 81°-42° nordlig bredd och från 71° västlig till 59° östlig längd. Den föredrar ett temperaturintervall mellan -1,3 och 9°C.

PAILONHAJ

pailonhaj
Centroscymnus coelolepiskännetecken:Pailonahajen har en förhållandevis kraftig kropp för att vara en pigghaj, med en kort, trubbig nos och korta gälbågar. Färgen är enfärgat brunsvart; ungfiskar är dock mer blåaktigt svarta än bruna. Huden är försedd med stora, men inte speciellt vassa hudtänder. De två ryggfenorna är små. Som de flesta pigghajar har den en tagg främst i varje ryggfena, men taggarna är mycket små och till största delen dolda av hud. Tänderna är olika i över- och underkäke; de övre tänderna är smala och spetsiga, medan de undre är breda, utan spets men med en skärande kant.
 Hanar betraktas som vuxna vid en längd av 80 cm, honor vid 100 cm. Maxlängden ligger vid 120 cm.Arten lever längs kontinentalsockelns sluttningar och vid havsbottnen på ett djup mellan 130 och 3 700 m, vanligtvis under 400 m. Födan består av andra hajar, benfiskar, ryggradslösa djur (som snäckor), as (sälar och valar samt bläckfiskar. Den kan även bita mindre köttstycken ur större, levande byten på samma sätt som cigarrhajen.Pailonahajen är levandeförare, och honan föder mellan 13 och 17 ungar med en längd av 27 – 30 cm. Under utvecklingen får fostren näring från sin gulesäck; ingen näring erhålles alltså via honan. Honorna blir könsmogna vid en längd mellan 90 och 100 cm, hanarna vid 70 till 75 cm längd.I östra Atlanten finns arten från Island, längs västra Brittiskaöarna, Frankrike och Iberiska halvön till norra Västafrika och återigen längs Sydafrikas kust. Den går även in i västra Medelhavet. I västra Atlanten finns den från Newfoundland i Kanada till Delaware i USA. Den finns även i västra Stilla havet runt Japan, Nya Zeeland och Australien samt i västra Indiska oceanen vid Seychellerna.

SPANSK MAKRILL

spansk makrillScomber japonicuskännetecken:Den spanska makrillen liknar den vanliga makrillen med blågrön rygg och ljusare sidor och buk. Till skillnad från makrillen har den grönaktiga till blågrå fläckar under sidolinjen på bakre delen av kroppen. Stjärtroten har 5 småfenor. Ryggen har smala, mörka våg- och zigzaglinjer. De individer som lever i Atlanten har enfärgad buk, medan populationen i Stilla havet har våglinjer på buken. Längden når vanligtvis upp till 30 cm, även om Stilla havspopulationen kan bli längre; 64 cm är längdrekordet. Vikten kan nå upp till 2,9 kg.Arten är en pelagisk stimfisk som lever nära kusterna. Den vistas vanligtvis på ett djup mellan 50 och 200 m, även om den kan gå ner till 300 m. Den spanska makrillen är nattaktiv, och håller sig nära bottnen under dagen. Födan består av olika fiskar, bläckfisk och kräftdjur som bland annat hoppkräftor. Leken sker i grupp, och ägg och larver är pelagiska. Högsta konstaterade ålder är 18 år.Arten finns nära kusterna i Atlantens och Stilla havets varmare vatten. Den saknas i Indiska oceanen utom vid östra Sydafrikas kust. I Atlanten finns den från Engelska kanalen (sällan längre norrut) via Medelhavet till Sydafrika, och från nordvästra USA till norra Sydamerika. I Stilla havet lever den från norra USA till nordligaste Mexiko, och längs större delen av östra Sydamerika utom den allra sydligaste delen. Den finns även från Sydostasien upp till norra Japan.

torsdag 8 november 2012

TAGGMAKRILL

tagmakrill
Trachurus trachuruskännetecken:Taggmakrillen påminner till kroppsformen om makrillen, men är mera ihoptryckt, samt har en sidolinje som består av stora, skivlika, kölade fjäll, som är försedda med en bakåt riktad tagg. Färgen är silverskiftände, och på gällocket finns en svart fläck. Längden är upp till 70 cm och vikten till 2 kg.Taggmakrillen är en pelagisk stimfisk, som lever av djurplankton, kräftdjur, bläckfisk och småfiskar. Den lever vanligtvis på 100 till 200 meters djup, men kan gå ner till över 1 000 meter, Under vintern söker den sig närmare botten, och kan också ta bottenlevande djur.Det västliga beståndet (från Biscayabukten till Irland) leker under tidig vår, medan beståndet i Nordsjön vandrar till centrala Nordsjön, Skagerack och Kattegatt där de leker under sommaren. Leken sker i grupp, under vilken de deltagande individerna avger ägg och mjölke samtidigt. Honan kan lägga upp till omkring 140 000 ägg. Både äggen och ynglen är pelagiska. Ynglen brukar leva under skivan av den röda brännmaneten, där de får skydd mot fiender.Den förekommer från norra Norge och södra Island söderut via Brittiska öarna, Europas atlantkust, Medelhavet med Svarta havet och längs Afrika ner till Sydafrika. Den går även in i Östersjön fram till Bornholm..

RÄVHAJ

rävhaj
Alopias vulpinus)kännetecken:Rävhajen kan bli från 2,5 upp till omkring 6 meter lång och väga 450 kilogram. Ett kännetecken för arten är att stjärtfenan är påtagligt utdragen, så att den kan vara nästan lika lång som hajens kropp. Den är mörkblå till svart på ovansidan, ljus på buken.Arten är en pelagisk haj som framför allt lever på stimfiskar. Den tar också bläckfisk. Den stora stjärtfenan används som ett vapen för att bedöva bytet. Arten lever ner till över 500 meters djup, men går vanligtvis inte mycket djupare än 100 m.Rävhajen föder mellan 2 och 4 levande ungar. De är mycket stora vid födseln, från 120 till 150 cm.Rävhajen finns i de flesta tropiska till tempererade hav. I skandinaviska farvatten förekommer rävhajen upp till Nordsjön och mellersta Norge. Den går sällsynt in i Skagerack och Kattegatt.

BIRKELÅNGA

birkelånga
Molva dypterygiakännetecken:Birkelångan har två ryggfenor, en främre, som är hög men mycket kort, och en bakre som är mycket lång och når nästan ända till stjärtfenan. Även analfenan är lång. Färgen är mörkt gråbrun på ovansidan, ljusare, blåaktigt silverfärgad på buken. Fenorna är mörka med ljus ytterkant. Kroppen är långsträckt, med en kort skäggtöm under hakan. Fisken blir upp till 155 centimeter lång och 30 kilogram tung.
Birkelångan lever vid bottnen på upptill 1500 meters djup] Den fångar bottendjur som kräftdjur, och bottenfiskar och kan bli upp till 20 år gammal.
Den leker under våren på 600 till 1000 meters djup. Ynglen är pelagiska i omkring två år.Birkelångan förekommer i Atlanten från Grönlands sydspets över Island till Brittiska öarna
 och norska kusten, sällsynt i Kattegatt och vidare söderöver till Medelhavet (utom den inre, södra delen).

söndag 4 november 2012

BARBYGGE

satt och gick igenom massa skit i datorn här på kvällskvisten och hitta massa bilder..tänkte dela med mig om ett barbygge jag gjorde för 3 år sedan inget fiske inblandat men alltid kul att dela med sig och ge inspiration.....