torsdag 11 oktober 2012

SJURYGG


sjurygg
Cyclopterus lumpuskännetecken:
Färgen är blågrå på ovansidan och röd eller grön på undersidan. Färgerna hos hanen blir skarpare under lekperioden,med rödaktiga sidor, buk och fenor.
Bukfenorna och bukpartiet mellan dem är omvandlade till en stor sugskiva som i synnerhet hanen använder då han vaktar äggen. Hos äldre fiskar täcks ryggfenan av en kraftig hudkam. Honan, som även kallas kvabbso, kan bli 70 cm och väga ca 7 kg. Hanen, som kallas stenbit kan bli 40 cm och väga ca 3 kg.Levnadssättet är till stor del okänt. Man tror att de lever pelagiskt på djupt vatten utanför lektiden, men ingenting säkert är känt. Den leker under vinter till vår, då honan lägger upp till 300 000 ägg i högar på bottnen. Äggen, som först är röda men snart byter färg till grönt, vaktas av hanen. De kläcks efter 7–8 veckor.. Den huvudsakliga födan består av kräftdjur, maneter och maskar.Sjuryggen lever i kustnära områden i Atlanten och närliggande innanhav, från Biscayabukten och Atlantkusten norrut, över södra Grönland och runt Island till Vita havet, Hudson Bay och Bottenviken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar