måndag 15 oktober 2012

GRÅHAJ

gråhaj
Galeorhinus galeuskännetecken:Gråhajen är en långsmal haj med spetsig nos. Färgen är grå till gråblå med vitaktig buk. Stjärtfenans bakre, övre kant har ett tydligt hack. Ryggfenorna är små, den bakre ungefär hälften så bred vid basen som den främre, medan bröstfenorna är stora.
Storleken varierar; i Medelhavet kan honan bli upptill 2 meter lång, medan längden vanligen är mindre i andra lokaler. IUCN anger mellan 1,2 och 1,35 m för hanar, 1,34 till 1,4 (sällsynt 1,5) m för honor.
Gråhajen vistas både nära bottnen och högre upp, både ensam och i mindre stim. Den lever på mindre fiskar som torsk och vitling, kräftdjur och blötdjur. Den tar även as.
Gråhajen kan bli upp till 60 år gammal.
Arten företar långa årliga flyttningar på upptill 2 500 km.Gråhajhonan är dräktig i omkring 10 månader, och föder därefter 25 till 50 fullt utvecklade ungar under sommaren. Ungarna är omkring 40 cm långa vid födseln.utbrednings:Finns i de flesta hav. I Skandinavien vid Islands sydkust, längs hela norska kusten och sällsynt i Skagerack och Kattegatt. Fortplantar sig i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar