torsdag 6 september 2012

LUBB

lubb
brosme brosmeLubben har som enda art i ordningen torskartade fiskar en enda ryggfena. Denna är mycket lång och når ända till stjärtfenan. Även analfenan är lång.Fisken blir från 40 upp till 120 centimeter lång, dock vanligtvis mindre. Vikten är mellan 2 och 10 kilogram (vissa källor anger upp till 30 kilogram som maxvikt). Den troliga maxvikten är dock cirka 20 kg. Världsrekordet på sportfiske lyder på 17,20 kg. Den fisken fångades 2008 vid Söröya i Nordnorge av svenske sportfiskaren Anders Jonasson.Lubben lever i kustnära vatten från New Jersey norrut via Labradorhavet över via vattnen söder om Grönland och runt Island över norra Nordsjön längs Skandinaviska halvöns kuster bort mot Murmansk och Spetsbergen. Vidare söderöver längs östra Atlantkusten ner till södra Portugal. I Sverige förekommer den i Skagerack.
Den lever nära hårda bottnar i saltvatten på vanligen 150-450 meters djup, som mest 1000 m. Ungfiskar går högre upp. Lubben lever ensam eller i små grupper.
Livslängden är minst 20 år.
födan består utav Kräftdjur, skaldjur, sjöstjärnor och bottenlevande fiskar.
Utgör själv föda åt sälar.Lubben leker under vår till sommar på djupt vatten. Honan lägger mellan 2 till 3 miljoner ägg.Dessa och ynglen är pelagiska; ynglen börjar söka sig mot bottnen vid omkring 5 centimeters längd. Den blir könsmogen vid 6 till 10 års ålder.

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar